Lagene » Jenter 11

Jenter 11

Trenere: Elise Løseth og Tonje Opøien

Oppmenn; Linda Drugli H og Gunn Tove Tveråen

Mini