Tusen takk for i år!

30.03.2008

Håndballsesongen ble på en måte avsluttet lørdag, med de aller siste seriekampene. Meldal Håndballklubb vil derfor nå rette en takk til alle som har vært i hallen gjennom vinteren. Samtidig ønsker vi velkommen tilbake neste sesong.

Takk t dåkk!!Meldal Håndballklubb har stor aktivitet, med mange aktive. Dette skyldes ikke minst den fenomenale oppbackingen våre utøvere opplever fra foreldre, søsken, slektninger og alle andre som til stadighet møter opp i hallen og på den måten viser interesse for ungene.

Det er alltid god stemning i Meldalshallen, og nettopp derfor er det også svært populært for alle lag og spille kamper hos oss. På denne nettsiden har vi mange ganger hevdet at støtten fra publikum har bidratt til gode resultater. Dere skal også vite at rammen rundt klubben er en vesentlig årsak til at mange spillere er med lenge. Vi føler vi lyktes når vi til stadighet opplever at nye spillere kommer til, mens frafallet er lite.

Håndballen tar ikke helt ferie, da mange lag skal delta på turneringer utover våren. Likevel benytter vi sjansen til å ønske alle våre håndballvenner en god vår og sommer.

Sponsorer

Facebook