Sportslig utvalg

05.11.2008

Leder
Toril Rædergård - ePost
mobil 480 92 008

Nestleder
Tone Asbøll
mobil 995 73 275

Sekretær
Endre Storholt - ePost
mobil 915 93 916

Utdannings- og dommerkontakt
Jann Eirik Evensen
mobil 905 14 776

Spiller- og trenerkontakt
Øystein Claussen - ePost
mobil 926 23 976
pixel.jpg

Sponsorer

Facebook