Rolig årsmøte i Meldal HK

19.05.2012

Som ventet ble det et rolig årsmøte i Meldal HK også i år. Leder Jon Ivar Syrstadeng kan med tilfredshet konstatere at alle verv er fyllt opp, og at det fortsatt er stor aktivitet i klubben.

Årsmøtet i Meldal HK har aldri samlet de store massene med medlemmer. Det kan tolkes som om at de aller fleste synes klubben driftes slik den skal. Dermed ble det også et rolig åprsmøte denne gang også, da det ble avholdt i begynnelsen av mai.

Av beretningen fra fjoråret er det mange positive saker som kunne vært trukket fram. Det er klart at mest fokus får det sportslige, der det fortsatt er mange gode og sterke resultater. Samtidig er det viktig å trekke fram den fenomenale innsatsen som legges ned av mange for å få hjulene til å gå i rundt.

Ikke minst når det gjelder økonomi gjøres det en kjempejobb. Omsetningen i Meldal HK har forlengst passert 1,1 million kroner i året. Likevel klarer de ansvarlige å skaffe nok inntekter til at det i fjor ble et lite overskudd. Godt gjort!

Hyggelig for klubben er det selvsagt også at alle verv for inneværende år er fyllt opp med kompetente personer. Mange er gjengangere, men leder Jon Ivar har nå fått med seg Hilde Hestflått som ny nestleder i styret.

Sponsorer

Facebook