Nå skal det utdannes dommere!

25.01.2012

Mandag 6. februar arrangerer Meldal HK første seksjon i dommerutdanningsmodellen. Det er et Barnekamplederkurs. Her er alle som har lyst til å prøve seg som håndballdommer hjertelig velkommen.

Meldal HK har ikke vært særlig gode på å utdanne dommere de siste sesongene. Riktignok var det noen spillere som for noen sesonger siden som tok dommerkurs, men ingen av disse er aktive dommere i dag. Nå skal det imidlertid gjøres et aktivty forsøk på å få frem et dommermiljø i klubben.

Mandag 6. februar inviteres til Barnekamplederkurs. Kurset gjøres unna på en kveld, men med en praksisdel påfølgende søndag. Den første kvelden er det teori, mens praksisdelen skjer gjennom å dømme kamper i 10-årsklassen.

Det er noe begrenset med plasser på kurset, men det er plass til mange. Er det noen fra våre naboklubber som også har lyst til å delta, er de selvsagt hjertelig velkommen.

Kursleder er Arve Vasskog.

Påmelding skjer ved å sende mail til endre@meldalhk.no


Sponsorer

Facebook