MINIHÅNDBALL I MELDAL

14.01.2019

Meldal Håndballklubb inviterer til sin etter hvert tradisjonsvisse minihåndballturnering i Meldalshallen første lørdag(helg) i februar.
Denne sesongen blir da turneringen LØRDAG 2.FEBRUAR


Informasjon om turneringen:

* Turneringen blir lagt opp slik at hvert lag får spille minst tre kamper.
* Vi prøver så langt som mulig å sette opp kampene slik at jenter spiller mot jenter og gutter mot gutter. ”Blandalag” plasseres i gutteklassen om ikke annet ønskes.
* Ellers deler vi selvsagt på alder ->
       Mini 1 = barn født i 2010.
       Mini 2 = barn født i 2011-12.

* Gi altså beskjed om påmeldte lag er jentelag, guttelag eller blandalag.

* Kampene spilles etter NHFs regler for minihåndball
* Arrangør stiller med veiledere(dommere).

* Deltageravgift kr 400,- pr lag. Innbetales til konto nr 4260.05.87735 innen 31.01.2019. Si fra om faktura ønskes.

* Påmelding sendes pr e-post innen 25.januar til: post@meldalhk.no

* Påmeldingen må inneholde opplysninger om:
Klubb, antall lag og spillere, årstall/klasse(jenter, gutter, mix), e-postadresse, kontaktperson med telefonnummer.

* Kontaktperson for turneringen er Synnøve Hilstad, tlf 977 64195. Spørsmål og henvendelser angående turneringen rettes til henne.


Vel møtt til en trivelig håndballdag i Meldalshallen!

Sponsorer

Facebook