Kvalitetssikring i Meldal HK

21.01.2014

Meldal HK har nå startet en runde med foreldremøter for de ulike lagene. I første omgang er det J10, J12 og J14 dette gjelder. - Det er viktig for klubben å vite at aktiviteten er i tråd med forventningene, sier leder Jon Ivar Syrstadeng.

Det er stor aktivitet i Meldal HK. Mange barn og ungdommer er med barn. Dermed er det også en mengde med foreldre som derigjennom er involvert. Klubbens styre og sportslig utvalg gjennomfører nå i de kommende ukene foreldremøter for de som hører til på J10, J12 eller J14.

- Dette er en form for kvalitetssikring. Vi ønsker å ha en aktivitet som er i tråd med de forventninger utøverne har, og ikke minst deres foreldre. Samtidig er foreldregruppene en avgjørende ressurs for klubben. Såldes er det viktig med dialog. Vi får forhåpentligvis mange gode tilbakemeldinger, som vi kan nyttiggjøre oss for å høyne kvaliteten på den aktiviteten vi har, sier klubbens leder Jon Ivar Syrstadeng.

Mandag kveld ble det første av disse møtene gjennomført, da for J14. Godt oppmøte. og stort engasjement.

- Gjennom disse møtene får vi tilbakemeldinger, være seg ros og ris. Samtidig gir det oss en anledning til å informere om klubben. Forhåpentligvis sitter alle igjen med litt mer eierskap til Meldal HK. Samtidig får vi en fin anledning til å påpeke viktigheten av at foresatte er til stede på våre aktiviteter, sier Jon Ivar.

Sponsorer

Facebook