Jon Ivar gjenvalgt som leder i Meldal HK

29.04.2008

Som ventet ble Jon Ivar Syrstadeng gjenvalgt som leder da Meldal Håndballklubb avholdt sitt årsmøte mandag kveld. Et årsmøte som vedtok en årsberetning som vitner om en veldrevet klubb med stor aktivitet.

Det ble ingen endringer i klubbens styre. Jon Ivar Syrstadeng er fortsatt leder, mens Morten Furuhaug og Olav Dombu hadde akseptert å ta gjenvalg som henholdsvis nestleder og sekretær. Kontinuiteten i styret er dermed vel ivaretatt.

På årsmøtet var det ellers de vanlige årsmøtesakene som var oppe til behandling. Årsberetningen var selvsagt viet at seniorlaget lyktes med opprykk i siste sesong. Ellers ble det lagt frem et regnskap med et beskjedent overskudd. Balansen viser imidlertid at klubben har en solid økonomi med god likviditet og egenkapital.

Valgkomiteen ble berømmet for at de også denne gangen hadde klart å få inn nye kompetente personer i ulike roller. Etter valgene er det ingen grunn til å frykte fremtiden for klubben. Alt tyder på at det går mot en ny sesong med stor aktivitet.

Sponsorer

Facebook