Et spennende samarbeidsprosjekt er avsluttet

08.05.2012

Det er slett ikke naturlig at klubbene Meldal og Frøya skal ha et tett samarbeid. Men de siste to årene har klubbene samarbeidet tett, og gjennom det skapt gode resultater.

Under siste helgs håndballfest, overrakte leder i Frøya håndball Eskil Bekken en gave til Meldal HK. Dette som en takk for et tett og godt samarbeid.

Det var mange spørsmål som kom da det ble kjent at de klubbene skulle gå sammen om felles satsning i J16. To sesonger senere er det ingen som betviler at det ble en suksess. Samarbeidslaget har oppnådd gode resultater, og det er kommet fram mange talentfulle spillere gjennom samarbeidet.

- Det er utrolig hva kan får til, bare man vil nok. Dette samarbeidet er et bevis på det, og kanskje kan det også ved en senere anledning by seg muligheter for et nytt samarbeid mellom de to klubbene, sa Eskil, da han på håndballfesten overrakte gaven til Meldals leder Jon Ivar Syrstadeng.

Jon_Ivar_Eskil.JPG

Jon Ivar Syrstadeng og Eskil Bekken.

Sponsorer

Facebook