Årsmøte i Meldal Håndballklubb

14.03.2008

Årsmøte i Meldal Håndballklubb avholdes i Meldalshallen mandag 28. april 2008 kl 19:00

Sakliste:
1 Godkjenning av innkalling og sakliste
2 Valg av møteleder og sekretær
3 Årsmelding 2007/2008
4 Regnskap 2007
5 Budsjett for 2008
6 Treningsavgifter og medlemskontingent
7 Valg

Styret

Sponsorer

Facebook