Årsmøte i Meldal Håndballklubb

01.05.2012

Onsdag er det årsmøte i Meldal Håndballklubb. Leder Jon Ivar Syrstadeng håper det kommer en del på årsmøtet, slik at man får anledning til å diskutere hva som er bra og hva som kan gjøres bedre i klubben.

Det er selvsagt de vanlige årsmøtesakene som vil prege årsmøtet i Melal Håndballklubb. Styret legger frem sin beretning, der det i hvert fall sportslig er mye pent å berette om.

Økonomi er et sentralt punkt i alle lag og organisasjoner. Så også i Meldal HK. Styret legger frem et regnskap med et lite overskudd, men det er litt skremmende at omsetningen har passert 1 million kroner.

Sedvanlig er det valg av tillitsvalgte. Så vil årsmøtet avgjøre om det blir endringer i klubbens styre.

Årsmøtet arrangeres i Meldalshallen kl 19:30.

Sponsorer

Facebook