Årsmøte 2020

14.04.2020

Meldal Håndballklubb tar sikte på å avholde årsmøte i Meldalshallen 6. mai klokken 19:00. I disse tider er dette selvsagt med forbehold.
I forhold til smittevernstiltak må vi ha påmelding fra de som vil delta. Dette gjøres via arrangement på klubbens Facebook-side, https://www.facebook.com/Meldalhk/

Alle medlemmer inviteres til å delta på årsmøtet der det skal gjennomgås beretninger og regnskap. Som vanlig blir det også valg av tillitsvalgte.

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes inn til styret snarest!

Sponsorer

Facebook